top of page

KLEDIJ
 

Kan via het bestuur aangevraagd worden. Het dragen van de clubkledij wordt verlangd van diegene die er over beschikken, tijdens de georganiseerde ritten.

Aangezien iedereen in de mogelijk was om zich bij aanvang van het seizoen clubkledij aan te schaffen zal er geen rit ,  worden toegekend aan de leden die op de georganiseerde verschijnen in andere kledij dan de clubkledij. Ook op trainingstochten vragen we zoveel mogelijk de clubkledij te dragen.

Indien er 2 ritten in eenzelfde weekend gepland staan rijden we op zondag altijd in onze uitrusting.

 

ONS GEDRAG EN ONZE VERSCHIJNING OP DE BAAN.
 

Vanaf maart is er een opbouw van de kilometers en vanaf eind augustus een afbouw van de kilometers.Onze leden verbinden er zich toe steeds te verschijnen in nette clubkledij.

Ook onze houding tegenover andere weggebruikers dient onberispelijk te zijn.

Beledigingen en gebruik van bv. : middenvinger, na een verkeerd manoeuvre van een andere weggebruiker dient ten allen tijden te worden vermeden.We moeten er rekening mee houden dat wangedrag, een antireclame voor onze sponsors betekent en dit ten alle tijden moet vermeden worden.Er wordt steeds per twee uiterst rechts van de rijbaan gereden, om veiligheidsredenen worden de leiders van de groep onder geen enkele voorwaarde

voorbijgereden, dit kan enkel op bevel van de wegkapiteins.

Bij het onderbreken van de rit bv. :

Bij pech, plaatsen we ons uiterst rechts van de rijbaan en indien mogelijk naast de rijbaan, dit op een ordentelijke manier.

Indien iemand het nodig vindt halt te houden, bv. : voor het aan- of uittrekken van regenkledij of inlassen van een sanitaire stop, kan dit door een eenvoudige vraag aan de wegkapitein.Per rit zal er max.1 versnelling of vrij gedeelte toegestaan worden op signaal van de wegkapiteins.

Om veiligheidsredenen verzoeken we om niet zonder handen te rijden.

Het is verplicht om een helm te dragen.

 

NIEUWE LEDEN
 

Nieuwe leden worden aanvaard na 4 achtereenvolgende deelnames aan onze georganiseerde tochten.

Uitzonderingen worden enkel door bestuur of sponsor toegestaan.

Het lidgeld bedraagt 5€ + verplicht een uitrusting.

 

CLUBKAMPIOEN
 

Er word naar de meeste ritten gereden. Indien gelijke stand word er naar het aantal kilometers gekeken. De juiste kilometers van de rit wordt ons door de wegkapitein meegedeeld op basis van de gegevens van zijn fietscomputer.Het aantal km dat genoteerd wordt tijdens een georganiseerde rit zijn diegene die vermeld staan op het maandblad.

 

OPGELET! OPGELET! OPGELET!
 

Niet in clubkledij=de helft van de kilometer!!!!!!!

Al onze ritten die op de kalender staan, komen in aanmerking voor het kampioenschap.

Onze ritten in februari komen niet in aanmerking voor het kampioenschap. Ons seizoen start in maart.

Bij zware pech die niet kan verholpen worden, krijgt de getroffene toch de punten toegekend.

 

UITSLUITING
 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om leden gedurende een periode of definitief te schorsen wegens wangedrag, onsportiviteit, enz…

 

WEGKAPITEINS
 

Wegkapiteins zijn De Smet Hugo, De Schoenmaeker, Filip, Boone Hubert en Van Kerschaver Rony. Er zullen 2 kapiteinsbanden aangekocht worden die tijdens elke rit vooraan en achteraan zullen gedragen worden door de kapiteins.

Onze wegkapiteins zullen zich steeds in de voorste rangen ophouden, zonder echter steeds op kop te rijden en vanuit hun positie de tocht in goede banen te leiden. De richtlijnen van de wegkapiteins dienen strikt opgevolgd te worden. Achteraan wordt, door nog aan te duiden, kapiteins gade geslagen of er geen leden in moeilijkheden komen en wordt eventueel het tempo aangepast, dit gebeurd door dit te melden aan de wegkapitein vooraan.

Bij een lang fluitsignaal wordt er halt gehouden en duid op pech, lekke band,…

Kruispunten worden met de nodige voorzichtigheid over gestoken en enkel na duidelijk signaal van de wegkapiteins.

 

TERUGBETALING KLEDIJ

Info bij: wtc-bijlespurters@googlegroups.com

 

GROEPSSFEER
 

Om de groepssfeer achter de rit te versterken zouden we het op prijs stellen om eens binnen te springen in ons clublokaal. We worden daar met open armen ontvangen

Reglement

bottom of page